Một nghiên cứu về tính hiệu quả và an toàn của Glutathione dạng viên sủi
Glutathione để làm giảm sắc tố da khi tiếp xúc với ánh nắng

Việc sử dụng viên sủi có chứa Glutathione được nghiên cứu để đánh giá cách sử dụng Glutathione
qua hấp thu dạng viên sủi hoà tan với nước.
30 Phụ nữ người có da loại IV và V (theo phân loại da của Fitzpatrick) dùng Glutathione
dưới dạng viên sủi hàng ngày, trong 8 tuần

nghiên cứu làn da tiếp xúc với ánh nắng

Vào cuối thử nghiệm đầu tiên này (Tuần 8), tất cả người tham gia nghiên cứu (100%) đều có sự giảm đáng kể
về kết quả mexameter đo được so với đường chuẩn (tuần 0) Kết quả mexameter đo được cho thấy sự giảm đáng kể có ý nghĩa thống kê, đều đặn & liên tục khi so sánh với kết quả đo mexameter trước đó (kể từ tuần thứ 2)
Tác dụng làm trắng, được đo lường bằng kết quả mexameter đã được chứng minh chỉ sau 4 tuần thường xuyên sử dụng
Khi sử dụng liên tục, kéo dài, tác dụng làm sáng da được duy trì
Không có bất kỳ tác dụng phụ nào được báo cáo trong nghiên cứu
Sử dụng Glutathione dạng viên sủi cho kết quả An Toàn và Hiệu Quả trong làm sáng da với cả làn da có tiếp xúc/được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời

Viên sủi L- Glutathione(Reduced) đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam
Tính An Toàn và Hiệu Quả đã được chứng minh trên lâm sàng cho thấy tác dụng làm sáng da từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 4 (*)
(*) : tuỳ theo cơ địa của mỗi người